Naeem Shahid

Dr. Naeem Shahid

Lecturer of Physics

Office: 105

Phone: 207.581.1237

Email: muhammad.shahid@maine.edu